• +31 085 2019493
  • info@nexer.nl

Kennisbank

Pro Rato / Pro Rate(d)

Tijdens het bestellen zult u de term Pro Rato of Prorate(d) tegen komen. Dit betekent dat u alleen voor de resterende termijn van de maand betaald.
Op de manier betaald u echt alleen wat u daadwerkelijk gebruikt.

Toelichting
In formele schrijftaal worden de bijwoordelijke uitdrukkingen naar rato, pro rato en pro rata gebruikt om een onderlinge verhouding weer te geven. De betekenis is: 'naar ieders aandeel, in de juiste verhouding, naar evenredigheid'. Ook de combinatie naar rata is volgens de woordenboeken mogelijk, maar die komt in de praktijk weinig voor.

Bron: TaalAdvies

Beoordeel dit artikel om ons te helpen onze kennisbank te verbeteren.

1 0